Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o.